Ashoka® Jewelry

Rings

R1742

ASHOKA® Colette Ring

R4289

ASHOKA® Micropavé Trilogy Ring

R4291

ASHOKA® Trilogy Ring

R5110

ASHOKA® Ring with Trapezoids

R5893

ASHOKA® Weave Ring

R6082

ASHOKA® Bezel Set Micropavé Bypass Ring

R5976

Sapphire and ASHOKA® Trilogy Ring

R6157

ASHOKA® Sapphire Ring with Trilliants

R6223

ASHOKA® Jamie Split Band Ring